Izolácie

Hydroizolácie základov stavby..

  • izolácie proti zemnej vlhkosti a radonu.
  • izolácie proti tlakovej vode

Všetky stavebné konštrukcie musíme chrániť proti účinkom vody, pretože v akejkoľvek podobe zhoršuje kvalitu stavebného diela.
 
Navlhnutá konštrukcia má znížený tepelný odpor, po klesnutí teplôt pod bod mrazu sa praskaním oddeľujú jednotlivé vrstvy materiálov, konštrukcie praskajú, posúvajú sa, vplyvom zväčšovania objemu sa menia ich základné vlastnosti, vznikajú plesne, až sa objekt stáva problémový z hygienického hľadiska, ba dokonca ohrozuje zdravie a život ľudí obývajúcich takéto priestory. K tomu, aby nám cez základovú dosku nepresakovala voda, slúži kvalitná hydroizolacia . Medzi tieto druhy zaraďujeme fólie z mäkčeného PVC.
 

Izolácie striech, balkónov, terás..

Rovná (plocha) strecha je stavebná konštrukcia nad posledným podlažím domu, ktorej plocha je vodorovná, so sklonom do 10°.
 
Rovná strecha je ideálnym riešením pre domy s atypickým pôdorysom a vytvára variabilný priestor pre viacúrovňové bývanie s terasami a záhradami.
 
Variabilita sa prejavuje aj v možnosti jej povrchových úprav. Plochu strechu je totiž možné okrem bezúčelovej realizovať ako pochôdznu, pojazdnú alebo vegetačnú. Stačí sa len rozhodnúť.
 
V minulosti boli skúsenosti s rovnou strechou spojené skôr s jej nízkou životnosťou, ktorá spôsobovala problémy so zatekaním.
Moderné materiály spolu s využitím nových technológií posunuli jej životnosť na 30 rokov a povýšili ju na žiadaný konštrukčný systém, ktorý dodáva rodinnému domu atypický a nadčasový vzhľad.
Navyše sa stala i garantom úspor pri jeho prevádzke Jej realizácia je finančne menej náročná ako realizácia šikmých striech, pretože pri nej nie je potrebné budovať krov. Okrem toho je lacnejšia aj jej izolácia, pretože rovná strecha vytvára menšiu plochu, ktorú je nutné izolovať. Jej jednoduchá forma eliminuje aj počet možných tepelných mostov.
 

Hydroizolácie bazénov